Những thành tích của giáo viên và học trò trường TH Vĩnh Thạnh 1 đạt được trong hội thi “Viết chữ Đẹp” năm học 2023 – 2024

Thực hiện theo Chương trình và chỉ tiêu thì đua của HĐĐ huyện năm học 2023-2024. ngày 21 tháng 4 năm 2024, HĐĐ xã kết hợp Liên đội Trường TH Vĩnh Thạnh 1 tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2024. Qua ngày hội, giúp các bạn đội viên ý thưc và đam mê đọc sách.

Thực hiện hiện theo Kế hoạch và Chương trình thi đua của Hội đồng đội huyện Lấp Vò năm học 2023-2024. Ngày 20/4/2024, Liên đội Trường tham gia Liên hoan phụ trách sao giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2024, em Đinh Giang Nam – Liên đội trưởng đã đạt thành tích tốt và giải khuyến khích toàn đoàn của đơn vị Lấp Vò. Qua Liên hoan giúp các đội viên rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc Sinh hoạt sao nhi đồng ở các Liên đội.

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 của Trường TH Vĩnh Thạnh 1

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthvinhthanh1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 4

Giáo viênthvinhthanh1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay